Điều hành viên chính

Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Đến từ, Website, Facebook, Twitter, Skype, YouTube, Google+ Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site AdminNailsnguoivetus 104   Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 6:59 am Thứ 3 Tháng 2 18, 2020 11:38 pm 
can tho nails 127   Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:15 am Thứ 2 Tháng 12 09, 2019 11:11 pm 
ban tiem nails 1591   Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am Thứ 7 Tháng 2 23, 2019 12:44 am 
Quảng Cáo 2   Thứ 7 Tháng 2 03, 2018 6:39 am Thứ 6 Tháng 2 09, 2018 1:04 am 
nguoiviet 4   Thứ 7 Tháng 2 10, 2018 1:40 pm Thứ 7 Tháng 2 10, 2018 2:01 pm