Cần Thợ Nails Biết Làm TCN Làm Khu Đông Khách Tip Hậu In South Prattvillen AL

Cần nhiều thợ nail làm việc tại tiểu bang Alabama

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Thợ Nails Biết Làm TCN Làm Khu Đông Khách Tip Hậu In South Prattvillen AL

Gửi bài: # 23132Gửi bài ban tiem nails
Thứ 7 Tháng 9 29, 2018 12:41 pm

Tiệm Nails 4 You, cần thợ nail biết làm TCN, không có kinh nghiệm có thể traning thêm, có thể đổi bằng. Lương ăn chia, có chổ ở cho thợ ở xa. Môi trường làm việc thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc số 714-702-3746 hoặc 334-456-5255.

556 Mcqueen sminth rd | South Prattvillen AL 36066

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách