Cần Thợ Nails Có Kinh Ngiệm Bao Lương Cao In Montgomery, AL

Cần nhiều thợ nail làm việc tại tiểu bang Alabama

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Thợ Nails Có Kinh Ngiệm Bao Lương Cao In Montgomery, AL

Gửi bài: # 26272Gửi bài ban tiem nails
Thứ 7 Tháng 10 13, 2018 7:52 am

Tiệm Vùng Montgomery Alabama. Khách hiền, lich sự, giá nail cao. Cần thợ nail, thợ bột, tay chân nước, gel, sns. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm tạo điều kiện, giúp cho gia đình muốn đổi chỗ làm, tiểu bang sinh sống. Mọi chi tiết xin liên lạc: Vincent 770-371-2641. ANYTIME.

Phone: (770) 371-2641 | Area: Montgomery,Alabama 36117

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách