Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cần Sang Tiệm In Okahoma City OK

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 1:05 pm
by ban tiem nails
cần sang tiệm Salon & Spa ( Regal Nails ) Tiệm trong walmart, có 5 ghế spa pedicure, 4 bàn, máy giặt máy sấy. Tiệm đông khách wark - in, khách good. Quý Vị có thành ý mua xin vui lòng liên lạc: (405) 923-4567 or 405-843-1145, để biết thêm chi tiết !
Phone: (405) 923-4567 / Zipcode: 73118
Area: Oklahoma City, Oklahoma ( Hoa kỳ )
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Regal Nails (Salon & Spa)
1801 Belle Isle Blvd
Oklahoma City, OK - 73118
... THANK YOU !...