Cần bán tiệm nail trong Northlake Mall in Charlotte, North Carolina

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
daisy

Cần bán tiệm nail trong Northlake Mall in Charlotte, North Carolina

Gửi bài: # 14Gửi bài daisy
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 1:47 pm

Cần bán tiệm nail trong Northlake Mall in Charlotte, North Carolina. Tiệm hiện có 12 thợ. Tiệm Foxy Nails & Spa có 8 ghế, 12 bàn. Good Income, good Location. Giá bán $ 230K. Mọi chi tiết xin liên lạc 704-779-5783

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách