Cần Sang Tiệm Nail In Santa Barbara, California

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail In Santa Barbara, California

Gửi bài: # 161Gửi bài ban tiem nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 5:57 am

Cần sang tiệm nail, Tiệm Perfect 10 in 720 N.milpas St, Santa Barbara, California, tiền rent :$2,100. có 4 ghế spa 6 bàn nail 2 phòng wax and facial, tiệm rộng: 1,200 sqft. Cần sang tiệm vì không có người trông coi. Nếu thật lòng muốn mua thì xin liên lạc Linda (805)696-8867 or 805-8812613. Cảm ơn

Perfect 10 | Phone: (805) 881-2613
720 N.milpas St, Santa Barbara, California - 93103

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách