Cần Bán Tiệm Nail Good Location, Good Income In Texas

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Bán Tiệm Nail Good Location, Good Income In Texas

Gửi bài: # 17Gửi bài can tho nails
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 9:46 pm

Cần Bán Tiệm Nail tiệm Sydney Nails vùng Cypress! Thành phố đang phát triễn. Tiệm đang kinh doanh tốt. Good location. Hiện đang có 10 thợ. Tiệm rộng 1400 square feet. 12 ghế. 8 bàn. 2 phòng Facial massage. Rent $ 4,100. Income $600,000 một năm. Giá bán $265K. Sẽ chứng minh income và tiếp những ai có điều kiện và thật lòng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Nhi (832) 296-9767

Hình ảnh
Hình ảnh
liên lạc Nhi (832) 296-9767


Đăng trả lời

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách