Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Sang Trọng In Houston, Texas

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Sang Trọng In Houston, Texas

Gửi bài: # 3Gửi bài ban tiem nails
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 12:27 pm

Hè sắp đến rồi, qúy vị tranh thủ chọn cho mình một tiệm nail để làm, hãy làm chủ 2 tiệm nails lớn ở Huoston, TX !
Cần Bán cổ phần của 2 tiệm Nails lớn In blvd #800 và Blvd #1000 Houston, TX 77059. Khi mua lại cổ phần sẽ được làm chủ, ăn chia 25% / Income của mỗi tiệm, ngoài ra được thêm 8.000 $/ tháng khi làm manager.
Tiệm 1: Nails of America rộng 3.600 sqft, lượng khách đông , ổn định. Tiệm hoạt động được 7 tháng, có 16 thợ, 99% mỹ trắng, income 80K-90K / tháng, tiệm nằm trong khu nhà sang In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.

Tiệm 2: Milano nail Spa ở 5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059, tiệm mở được 1 tháng, gần tiệm 1, rộng 2.600 Sqft, tiệm 99% mỹ trắng, tiệm có 8 thợ, Incom 56k ( tháng đầu tiên)

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Giá bán $300k( cả 2 tiệm). Mọi chi tiết liên lạc: 832-997-7791
Thank You!!!

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách