Cần Bán Tiệm Nail Vị Trí Đẹp Nhanh Hồi Vốn In Tulsa OK

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Bán Tiệm Nail Vị Trí Đẹp Nhanh Hồi Vốn In Tulsa OK

Gửi bài: # 27568Gửi bài ban tiem nails
Thứ 3 Tháng 10 16, 2018 5:01 am

Cần bán tiệm nail nằm cạnh Walmart. Khu mỹ trắng đông khách , Tiền rent $2,700/tháng. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc (tiệm) 918-622-3277 hoặc (cell )918-899-6668. Cảm ơn.

Phone: (918) 899-6668 | Area: Tulsa, Oklahoma

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách