Cần Sang Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Nhanh Hồi Vốn In Mentor, Ohio

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Sang Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Nhanh Hồi Vốn In Mentor, Ohio

Gửi bài: # 29467Gửi bài ban tiem nails
Thứ 5 Tháng 10 18, 2018 6:36 am

Cần sang tiệm vì lý do gia đình, nếu ai thật lòng sẽ cho coi income, tiền rent rẻ, giá nail cao $30/20, ped $35. Vì con nhỏ bận rộn nên cần sang. Tiệm có trên 15 năm, mới remodel, có 5 ghế, 7 bàn, 100% Mỹ trắng. Xin liên lạc: 216-854-1967.

Phone: 216-854-1967 | Area: Mentor, Ohio 44060

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách