Cần Sang Tiệm Nail Nguồn Khách Ổn Định Ở Cleverland, TN

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail Nguồn Khách Ổn Định Ở Cleverland, TN

Gửi bài: # 30504Gửi bài ban tiem nails
Thứ 6 Tháng 10 19, 2018 10:55 pm

Cần sang tiệm nail trong mall. Giá $50k, mới remodel tiệm đẹp. khách walking nhiều, Mall đang nâng cấp rent 2100, Xin gọi: Tom
PhoneTiệm: 423-472-5453 or Cell: 423-244-8455.

Hollywood Nails | 200 Paul Huff Pkwy NW #2, Cleverland, TN - 37312

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 12 khách