Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định In Charlottesville, Virginia

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định In Charlottesville, Virginia

Gửi bài: # 30532Gửi bài ban tiem nails
Thứ 6 Tháng 10 19, 2018 11:44 pm

Tiệm mới buid , rent new , 1200 sq , 2 phòng wax ,LED light, very good location , right next to UVA school and hospital , FREE 3 months rent . Giá bán $50K. Xin liên lạc: (Peter) (434)825-2804 or ( 518) 572-2271.

Phone: (434) 825-2804 | Area: Charlottesville, Virginia

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách