Cần Sang Tiệm Nail Nguồn Khách Ổn Định In Madison, Wisconsin

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail Nguồn Khách Ổn Định In Madison, Wisconsin

Gửi bài: # 31109Gửi bài ban tiem nails
Thứ 7 Tháng 10 20, 2018 11:43 pm

Cần sang tiệm nail . Tiệm có 5 ghế, 7 bàn, phòng facial-wax, phòng máy giặt và supply, phòng ăn. Tiệm rộng 1200sf, rent $1738 (cam not included), bán giá $60,000. Ai that long xin liên lạc: Andy (608)320-1397. Website: http://usnailsandspa.com

Us Nails And Spa | Madison, Wisconsin 53716

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 10 khách