Cần Sang Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Income Cao In Green Bay, Wisconsin

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Sang Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Income Cao In Green Bay, Wisconsin

Gửi bài: # 31114Gửi bài ban tiem nails
Thứ 7 Tháng 10 20, 2018 11:50 pm

Tiệm cần sang vì lý do moving. Tiệm ở khu Mỹ trắng hoàn toàn, khách sang. Mùa đông 14 thợ, mùa hè 20 thợ, incom rất cao. Giá bán $430,000. Xin liên lạc: Kelvin (920)713-0115.

World Nails & Spa | Green Bay, Wisconsin 54311

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách