Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cần Sang Tiệm Nail Hoạt Động Lâu Năm Nguồn Khách Ổn Định In TX

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 11:41 pm
by ban tiem nails
Cần sang tiệm nail có vị trí đẹp ở Paris Nails and Spa at 3614 SW HK Dodgen Lp Ste D Temple Texas 76504. Vì không có người trông coi, tiệm đã hoặt động được 7 năm, lease mới ký lại còn 6 năm nữa. Income cao, tiệm rất đông khách, lượng khách ổn định, khu mỹ trắng. Tiền rent thấp, hiện tại có 9 thợ. Có 12 ghế người lớn + 2 ghế baby, 8 bàn nail, máy giặt máy sấy đầy đủ. Good location, gần nhà hàng, Jack in the Box. Đảm bảo nhanh lấy lại vốn. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc phone tiệm: 254-935-2522, Thành: 254-718-1757 (Nếu bắt phone không kịp vui lòng để lại message)

Paris Nails and Spa at 3614 SW HK Dodgen Lp Ste D Temple Texas 76504

Hình ảnh

Hình ảnh