Cần Bán Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Gần Biển Sieta Key In FL

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Bán Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Gần Biển Sieta Key In FL

Gửi bài: # 7Gửi bài ban tiem nails
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 12:49 pm

Cần bán tiệm nail gần biển, cách biển Sieta Key 8 phút. 100% mỹ trắng. Tiệm có 6 bàn, 8 ghế tiệm mới remodel. Rộng 1700 sqft, rent $ 1500. Mọi chi tiết xin liên lạc 941-666-1347 or 941-666-4119
Nail Zone
2708 - Sticney poin
Sarasota - FL - 34231

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách