Cần Sang Tiệm Nails Good Location In Newburgh New York

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Sang Tiệm Nails Good Location In Newburgh New York

Gửi bài: # 69Gửi bài ban tiem nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 6:50 am

Cần sang tiệm Nail gấp ! Tiệm rộng 1300 sqff ( có 8 bàn , 4 spa pedicure , waxing room ) in good location, Income ổn định. Rent rẻ. Khách Mỹ đen, khách dễ thương. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cell : 845-282-3474 bus: 845-561-6868
Phone: (845) 282-3474 / Zipcode: 1225
Area: Newburgh, New York ( Hoa kỳ )

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách