Cần Sang Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng In Meridian, MS

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng In Meridian, MS

Gửi bài: # 8Gửi bài ban tiem nails
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 12:51 pm

Cần sang tiệm nails gấp. Vì lí do Mo đi tiểu bang khác nên cần sang lại tiệm Charming Nails & Spa. Tiệm ở khu Mỹ Trắng, nail cao, tip hậu. Tiệm rộng 2000sqft, Có 5 ghế, 6 bàn, 1 phòn wax, 1 phòng ăn, 1 phòng facial, 1 phòng laundry. Income 20k/tháng.
Phone: (714) 721-7746 / Zipcode: 39301
Area: Meridian, Mississippi ( Hoa kỳ )

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách