Cần Sang Tiệm Nail Good Location Good Income Sang Trọng Nhất Vùng

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail Good Location Good Income Sang Trọng Nhất Vùng

Gửi bài: # 82Gửi bài ban tiem nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 7:55 am

Tiệm SOHO NAIL LOUNGE nằm trong khu Heb và Northstrom Rack khu Shopping, restaurants, và hospital lớn nhất khu memorial. Giá Nail và Pedicure rất cao, khách mỹ trắng sang trọng, tiệm có facebook, Website và yelp. Tiệm mới Build lại sang trọng nhất khu Memorial và mở cửa được 11 tháng. Tiệm có 16 ghế spa, Tiệm đang có 15 thợ, 600spft rent $8,800/ tháng incluecam. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Victoria: 832-607-1222. (chỉ tiếp những ai thật lòng muốn mua).


Soho Nail Lounge
9738 Katy Freeway
Houston, TX - 77055

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách