Bán Tiệm Nail Good Location In Indiana Nhanh Lấy Lại Vốn

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Bán Tiệm Nail Good Location In Indiana Nhanh Lấy Lại Vốn

Gửi bài: # 89Gửi bài ban tiem nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 8:03 am

Cần bán tiệm nail khu mỹ trắng, good location tiểu bang Indiana. Tiệm có 15 ghế, 9 bàn , 1 phòng wax, 2 phòng facial. Tiệm rộng 1800sqft. Khách ổn định nhanh lấy lấy lại vốn. Bạn muốn làm kinh doanh, muốn tìm cơ hội làm giàu xin vui lòng gọi 714-394-5671 or 657-346-6327
Delux
Lafayette Indiana
Lafayette, IN - 47909

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách