Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Midland Texas

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Midland Texas

Gửi bài: # 93Gửi bài ban tiem nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 8:07 am

Cần sang tiệm nail gấp, tiệm ở Midland, TX, vì có con nhỏ. Tiệm có 9 ghế, 8 bàn, rộng gần $2000sqft. Có 2 phòng wax, 2 restroom, 2 phòng supply. Rent $1941/ tháng, giá bán $75k. Chỉ tiếp người thật sự muốn mua, không tiếp người hỏi giá. Mọi chi tiết xin liên lạc: 626-416-8809.
Phone: (626) 416-8809 / Zipcode: 79707
Area: Midland, Texas ( Hoa kỳ )

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách