Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Ổn Định Vùng Kissimmee FL

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Ổn Định Vùng Kissimmee FL

Gửi bài: # 23256Gửi bài ban tiem nails
Thứ 2 Tháng 10 01, 2018 5:39 am

Cần thợ nail gấp. Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề. Tiệm trong Busy Publix Shopping Center có Ross, TJMaxx, Five Guys, Five Below, Famous Footware, & Petco. Khách du lịch và local quanh năm. Tiệm rộng rải thoải mái khách dể thương, giá cao, tip hậu.
Tiệm cũng cần thợ bột biết làm SNS và thợ tay chân nước trong Publix trong thành phố Mt. Dora. Tiệm đông khách giá cao tip hậu khu mỹ trắng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 719-214-7471

Area: Kissimmee, Florida 34746

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách