Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Thu Nhập Ổn Định In Florida

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails
Bài viết: 127
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:15 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Thu Nhập Ổn Định In Florida

Gửi bài: # 42847Gửi bài can tho nails
Thứ 7 Tháng 12 22, 2018 12:26 am

Tiệm nail ở Miami Gardens, FL. Tiệm lớn trong plaza đối diện walmart, khu đông đúc, gần football Miami, đã hoạt động trên 10 năm nguồn khách ổn định. Đang cần thợ nails kinh nghiệm, làm full time hoặc part time, thợ không có kinh nghiệm sẽ training thêm. Cần nhiều thợ, đặc biệt thợ nữ làm eyelash và wax, bao lương hoặc ăn chia, tip ổn định. Tiệm đóng cửa ngày chủ nhật, chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Bạn muồn tìm chỗ làm ổn định và lâu dài thì đây là chỗ thích hợp nhất. Để biết thêm chi tiết anh chị vui lòng liên lạc: Đăng 954-997-0899 (cell) hoặc 305-625-7200 (w).

19656 NW 27th Ave Miami Gardens, FL, 33056

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách