Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Gel Polish Chân Tay Nước

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Gel Polish Chân Tay Nước

Gửi bài: # 102Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:36 am

Kim Nail ở Tuscaloosa, Alabama cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột, gel polish và chân tay nước. Lương từ $4,000 đến $6,000, tip hậu! Chỗ làm vui vẻ, thoải mái! Có chỗ ở cho thợ ở xa! Có giúp đổi bằng từ tiểu bang khác về Alabama. Xin liên lạc (205) 349-0080 hoặc (205) 239-8091
Phone: (205) 239-8091 / Zipcode: 35405
Area: Tuscaloosa,Alabama ( Hoa kỳ )

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách