Cần Thợ Nails Biết Làm Everything In Montgomery Alabama

Cần nhiều thợ nail làm việc tại tiểu bang Alabama

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Biết Làm Everything In Montgomery Alabama

Gửi bài: # 108Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:46 am

Tiệm Vùng Montgomery Alabama. Khách hiền, lich sự, giá nail cao. Cần thợ nails, thợ bột, tay chân nước, gel, sns. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm tạo điều kiện, giúp cho gia đình muốn đổi chỗ làm, tiểu bang sinh sống. Mọi chi tiết xin liên lạc: Vincent 770-371-2641. ANYTIME.
Phone: (770) 371-2641 / Zipcode: 36117
Area: Montgomery,Alabama ( Hoa kỳ )

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách