Cần Gấp Thợ Bột Chân Tay Nước In AR

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Gấp Thợ Bột Chân Tay Nước In AR

Gửi bài: # 140Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 12:07 am

Tiệm City Nails in Morrilton, AR. Tiệm ở khu Mỹ trắng, cần gấp thợ bột hoặc chân tay nước. Bao lương hoặc ăn chia, có chổ ở, có phòng riêng cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, chủ dễ thương. Mọi chi tiết xin liên lạc Ngọc: 501-508-9099 (Cell)

City Nails | Phone: (501) 508-9099
100 Walmart R, Morrilton, Arkansas - 72110

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách