Cần Thợ Nails Làm Bột Chân Tay Nước In West Haven, Connecticut

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Làm Bột Chân Tay Nước In West Haven, Connecticut

Gửi bài: # 145Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 12:55 am

Tiệm Nail City in 1088 Boston Post Rd, West Haven, Connecticut, khu mỹ trắng. Cần thợ nails biết làm bột và tay chân nước, hoặc muốn học nghề vẫn được, tiệm rất đông khách. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Không khí làm việc vui vẻ. Có chỗ ở cho thợ ở xa đến ở đàng hoàng !! Mọi chi tiết xin liên lạc số cellphone : 203-823-8050, số tiệm : 203-932-9337. Thanks

Nail City | Phone: (203) 823-8050
1088 Boston Post Rd, West Haven, Connecticut - 06516

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách