Cần Thợ Nails Giỏi Bột Chân Tay Nước Shellac Gel Color In Jacksonville, Florida

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Giỏi Bột Chân Tay Nước Shellac Gel Color In Jacksonville, Florida

Gửi bài: # 150Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 1:03 am

Tiệm Riverside Nails & Spa in 1620 Margaret St., Ste. 103, Jacksonville, Florida, đang cần thợ nails giỏi về móng bột, làm chân tay nước, shellac gel color. Tiệm vùng downtown Jacksonville, florida. Chỗ làm thoải mái luôn có manager chia khách không headache. Income cao, khách sang lương cao, tip hậu. Liên lạc số phone: (904) 888-0297.

Riverside Nails & Spa | Phone: (904) 888-0297
1620 Margaret St., Ste. 103, Jacksonville, Florida - 32204

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách