Cần Nhiều Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $900-$1200/6 Ngày In FL

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Nhiều Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $900-$1200/6 Ngày In FL

Gửi bài: # 154Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 1:18 am

Cần gấp nhiều thợ nails làm everything.Tiệm ở North Miami. Bao lương, income ổn định $ 900 - $1 200 / tuần. Làm 6 ngày / tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone : 571-214-8964 or 754-208-2735 chị Anh Nguyễn

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách