Cần Thợ Nails Làm Full Time Or Part Time Lương $700-$1000/ tuần

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Làm Full Time Or Part Time Lương $700-$1000/ tuần

Gửi bài: # 175Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 11:17 am

Tiệm Desert Nails & Spa in 73160 El Paseo Ste 1, Palm Desert, California. Cần thợ nails nữ làm full time hay part time, làm lâu dài. Tiệm Giá nail cao, tip cao. Chủ sẽ training nếu không có kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm sẽ bao lương theo kinh nghiệm. Có chỗ ở cho thợ ở xa nếu cần, ưu tiên thợ local. Lương $700-$1000/ tuần. Call: Kat 714-467-6124. Thanks!

Desert Nails & Spa | Phone: (714) 467-6124
73160 El Paseo Ste 1, Palm Desert, California - 92260

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách