Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước, Everything In Prisco Texas

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước, Everything In Prisco Texas

Gửi bài: # 182Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 11:42 am

Tiệm Onyx Plano in 9179 Dallas Pkwy Suite 100 Prisco Texas, đang cần tìm thợ nails gấp !!! Tiệm sẽ khai trương vào đầu tháng 3, câng gấp nhiều thợ nails biết bột, chân tay nước, everything, dipping powder, Waxing, eye, ashes. Chủ việc vui vẻ, hòa đồng... mọi chi tiết xin liên lạc: (281) 857-4818

9179 Dallas Pkwy Suite 100 Prisco Texas - 75034


Đăng trả lời

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách