Cần thợ Nails Nữ Giỏi Tay Chân Nước IN Greeneville, Tennessee

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần thợ Nails Nữ Giỏi Tay Chân Nước IN Greeneville, Tennessee

Gửi bài: # 184Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 11:43 am

Cần thợ nails nữ xuyên bang gấp giỏi tay chân nước. Bao lương từ $ 800- $ 900 trở lên. Tiệm Golden Nails & Gifts mở cửa 6 ngày/ tuần, nghỉ chủ nhật. Làm việc từ 9a.m - 7p.m. Tiệm khu mỹ trắng, có chỗ ở free cho thợ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 909-217-9592 or 423-588-5247 ( w )


Đăng trả lời

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách