Cần Thợ Nails Naim/Nữ Thợ Lớn Tuổi Ok Bao Chỗ Ở Xe Đưa Đón In Duluth, MN.

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Naim/Nữ Thợ Lớn Tuổi Ok Bao Chỗ Ở Xe Đưa Đón In Duluth, MN.

Gửi bài: # 193Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 09, 2018 1:10 am

Cần thợ nails, thợ nam/nữ, lớn tuổi ok, biết làm bột hoặc chân tay nước. Bao lương, thợ nam $750, thợ nữ $800/tuần, hơn ăn chia. Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, bao chỗ ở, có phòng riêng, có xe đưa đón nếu cần thiết. Công việc làm và chỗ ở bình an. Thích hợp cho ai muốn làm lâu dài. Nhậu nhẹt, cờ bạc xin vui lòng đừng gọi. Mọi chi tiết xin liên lạc: 218-591-6565 or 218-464-3936.

Q Nails | Phone: (218) 591-6565
2310 Mountain Shadow Dr, Duluth, MN - 55811


Đăng trả lời

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách