Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước In Colorado Springs Colorado

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước In Colorado Springs Colorado

Gửi bài: # 195Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 09, 2018 1:14 am

Tiệm nail Personal Touch Nail & Spa cần thợ nails gấp. Lương cao ăn chia hoặc bao tùy theo khả năng. Có chỗ ở đàng hoàng, tip cao, tiệm giá cao. Cần thợ bột và chân tay nước. Xin liên lạc Hà (443) 846-5472. Thank you!

Personal Touch Nails & Spa | Phone: (443) 846-5472
4128 Austin Bluffs, Colorado Springs, Colorado - 80918

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách