Cần Thợ Nails Biết Làm Everything In Duluth, Georgia

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
nailstx

Cần Thợ Nails Biết Làm Everything In Duluth, Georgia

Gửi bài: # 30Gửi bài nailstx
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:23 am

Tiệm Tanzi Nails ở 3555 Gwinnett Place Dr Ste 202,Duluth, GA, Cần thợ nails biết làm đủ thứ, thợ bột và thợ tay chân nước. Bao lương tuỳ theo kinh nghiệm.Tiệm ở Jeju Sauna. Nếu cần chỗ ở chủ sẽ giúp thuê nhà. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-990-0048(Work), or 678-899-2132(Cell) , or 678-756-1820

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách