Cần Thợ Nails Khu Đông Khách Nguồn Khách Ổn Định Tip Nhiều In Cincinnati, Ohio

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Khu Đông Khách Nguồn Khách Ổn Định Tip Nhiều In Cincinnati, Ohio

Gửi bài: # 32124Gửi bài ban tiem nails
Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 11:01 pm

Tiệm Ambiance rất đông khách đang cần thêm thợ bột P&W giỏi, và chân tay nước, tiệm mở cửa 7 ngày. Nail Technician needed! Ambiance Nail Salon is hiring full or part time technicians with Ohio license. We are open 7 days, great opportunity for those who want to work longterm, surrounded by nice communities to live, great income and tips, excellent working environment! Absolutely No drama! Call 513-240-4040 or 513-924-9090. Please ask for Kim or John today!

Phone: 513-924-9090 | Area: Cincinnati, Ohio 45209

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách