Cần Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Giá Nails Cao Tip Good In Columbus, Ohio

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Giá Nails Cao Tip Good In Columbus, Ohio

Gửi bài: # 32128Gửi bài ban tiem nails
Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 11:13 pm

Tiệm Paseo Nails cần thợ nail, có kinh nghiệm làm khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu . Bao lương hoặc ăn chia . Môi trường làm việc thoải mái thân thiện . Xin liên lạc: 614-598-1471 or 614-261-3632 (tiệm)
614-598-1471

Phone: 614-598-1471 | Area: Columbus, Ohio 43202

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách