Cần Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Bao Lương Cao Tip Hậu In Fayetteville, North Carolina

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Bao Lương Cao Tip Hậu In Fayetteville, North Carolina

Gửi bài: # 32140Gửi bài ban tiem nails
Thứ 5 Tháng 10 25, 2018 12:14 am

Tiệm rất đông khách, khu mỹ trắng. Cần thợ bột, chân tay nước. Lương cao, tip cao, bao lương tùy theo khả năng. Làm việc không khí gia đình, chủ dễ tính công bằng . Mọi chi tiết xin liên lạc (910) 922-7686 or (919) 931-5106(B)

Phone: (910) 922-7686 | Area: Fayetteville, North Carolina 28306

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách