Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Ổn Định In Berlin, New Hampshire

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Ổn Định In Berlin, New Hampshire

Gửi bài: # 32595Gửi bài ban tiem nails
Thứ 3 Tháng 10 30, 2018 4:48 am

Cần thợ nail gấp, tiệm đông khách, tip cao. Có chổ ở cho thợ. Bao lương hoạc ăn chia tùy theo khả năng. Khu Mỹ trắng, khách sang. Không khí làm việc thân thiện thoải mái .Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Thanh: 603-361-4832(Cell), hoặc 603-366-6585(Cell)
Belmont, NH - 03220

Area: Berlin, New Hampshire

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách