Cần Thợ Nails Biết Làm Chân Tay Nước Or Biết Làm Đủ Thứ In VA

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
nailstx

Cần Thợ Nails Biết Làm Chân Tay Nước Or Biết Làm Đủ Thứ In VA

Gửi bài: # 32Gửi bài nailstx
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:25 am

Tiệm cần thợ nails, thợ nam hoặc nữ cũng được. Làm tay chân nước hoặc đủ thứ, tiệm gần mall và chợ. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa, tiệm làm không khí gia đình vui vẻ, chủ dễ thương thường giúp đỡ thợ trong công việc, lúc bận rộn. Mọi chi tiết xin liên lạc: 540-760-7298 (gặp Lynn).

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách