Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Cao Tip Hậu In Decatur Geogria

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Cao Tip Hậu In Decatur Geogria

Gửi bài: # 32888Gửi bài ban tiem nails
Thứ 4 Tháng 10 31, 2018 6:28 am

Tiệm nails vùng Decatur Geogria. Cần thợ nữ biết làm bột SNS, tay chân nước, wax, giá cao tip nhiều. Bao lương nếu cần. Tiệm khu mỹ trắng, khách dễ thương. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đông. Tiệm chỉ thiếu thợ có tâm chứ không thiếu khách . Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 678-979-8653.

Phone: (678) 979-8653 | Area: Decatur, Georgia 30033

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách