Cần Thợ Nails Biết Làm Chân Tay Nước Or Everything In Mississippi

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
nailstx

Cần Thợ Nails Biết Làm Chân Tay Nước Or Everything In Mississippi

Gửi bài: # 35Gửi bài nailstx
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:29 am

Tiệm 5 Star Nail ở 3401 Halls Ferry Rd. Suite 2 Vicksburg, Mississippi 39180, đang cần thợ nails biết làm CTN hoặc Everything. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, tips cao, lương ăn chia 6,5. Anh chị em đồng nghiệp thật lòng xin liên lạc: 601-636-9925 or Cindy Le 662-347-0558.

3401 Halls Ferry Rd. Suite 2
Vicksburg, Mississippi 39180


Thank you!!!

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách