Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Tip Hậu In Michigan

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Tip Hậu In Michigan

Gửi bài: # 36102Gửi bài ban tiem nails
Thứ 4 Tháng 11 14, 2018 5:35 am

Cần thợ nails có kinh nghiệm biết làm bột, tay chân nước. Tiệm trong Mall, khách 90% Mỹ trắng, tip cao. Có nhà ở riêng cho thợ cách tiệm 5 phút. Môi trường làm việc thông thoáng thoải mái , công bằng. Thật lòng xin liên lạc: 517-862-0820 or 517-410-4603.

Phone: 517-862-0820 | Area: Jackson,Michigan 49202

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách