Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $900 Trở Lên In TX

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
nailstx

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $900 Trở Lên In TX

Gửi bài: # 39Gửi bài nailstx
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:36 am

Tiệm Tracy Nails and Spa cần thợ nails biết làm shellac, chân tay nước, Dip, Bao lương từ 900 $ trở lên. Tiệm ở khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm sát bên South Arlington, Mansfield, Fort Worth. Chủ vui vẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Thắng 682-553-9093 or chi Thủy 682-433-1592
Phone: (682) 433-1592 / Zipcode: 76063
Area: Mansfied, Texas ( Hoa kỳ )

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách