Cần Thợ Nails Biết Làm Đuur Thứ Bao Lương $4.800-$6.000/Mo

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
dgd

Cần Thợ Nails Biết Làm Đuur Thứ Bao Lương $4.800-$6.000/Mo

Gửi bài: # 40Gửi bài dgd
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:27 am

Cần Thợ Nails Massage & Facial Biết Xâm Càng Tốt ! Tiệm Nails & Day spa sang trọng khách Mỹ Trắng 100% Giá Cao ,Tip $450-550 một Tuần . Cần thợ massage và facial biết xâm thì càng tốt . Cần thợ nails biết làm đủ thứ, hoặc chân tay nước. Bao lương theo khả năng $1,200-$1,500. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi về : 301-256-7569 Cell hoặc 301-256-7568 Cell hoặc 301-934-4444 W. address: Parkville, Mariland

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách