Cần thợ nails nam nữ biết làm bột, chân tay nước, thợ everything. Bao lương thợ bột $1000/ tuần

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
nailsviet
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 4:45 am
Tiếp xúc:

Cần thợ nails nam nữ biết làm bột, chân tay nước, thợ everything. Bao lương thợ bột $1000/ tuần

Gửi bài: # 46189Gửi bài nailsviet
Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 4:45 am

Cần thợ nails nam nữ biết làm bột, chân tay nước, thợ everything. Bao lương thợ bột $1000/ tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Khu khách dễ chịu, tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 832-773-0336 or 956-464-0121
  • Tiệm Davi Nails at 900 N Salinas Blvd, Donna, Texas.

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách