Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Làm Khu Mỹ Trắng Bao Lương Tip Hậu In GA

Đăng Tin Cần Thợ Nails, tìm Thợ Nails , Tuyển Thợ Nails...

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
Vistanails
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 17, 2019 12:17 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Làm Khu Mỹ Trắng Bao Lương Tip Hậu In GA

Gửi bài: # 46366Gửi bài Vistanails
Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 12:17 am

Tiệm Queen Nails in 3590 Old Atlanta Rd Ste 203 Suwanee, GA 30024. Cần thợ nail gấp, tho nail nữ làm everrything, Tiệm nằm khu Mỹ trắng, khách sang và khách dễ chịu, tip good, giá cao. Bao Lương hoặc ăn chia theo kinh nghiệm , Cần thợ làm việc lâu dài vui vẻ với khách và biết build khách . Chủ vui vẻ, chỗ làm thân thiện hòa đồng, không tranh giành khách. Mọi chi tiết xin liên lạc : 678-294-2421C hoặc 678-513-6769. Text messages please

Queen Nails I 3590 Old Atlanta Rd Ste 203 Suwanee, GA 30024

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách