Cần Thợ Nails Có Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương Cao Tip Good In GA

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
trangle
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 8:33 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nails Có Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương Cao Tip Good In GA

Gửi bài: # 46383Gửi bài trangle
Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 11:02 pm

Tiệm Queen Nails in 3590 Old Atlanta Rd Ste 203 Suwanee, GA 30024 cần thợ nails nữ làm everrything, Queen Nails nằm khu mỹ trắng khu đông khách, khách sang, giá cao, tip good. Bao lương hoặc ăn chia theo thỏa thuận. Môi trường làm việc thân thiện thoải mái, chia tua đều không giành giật. Chủ công bằng dễ tính . Cần thợ làm lâu dài yêu nghề , có trách nhiệm trong công việc. Mọi chi tiết xin liên lạc : 678-294-2421C hoặc 678-513-6769. Text messages please

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách