Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $3200-$4800/Mo In Jasper GA

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
dgd

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $3200-$4800/Mo In Jasper GA

Gửi bài: # 46Gửi bài dgd
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:35 am

Cần thợ nails có kinh nghiệm lương từ $800- $ 1200/ tuần ! Tiệm nail vùng Jasper, GA cần thợ nails có kinh nghiệm làm bột, Pink & White, S and S hoặc tay chân nước. Lương từ $ 800 - $ 1200/ tuần, tips hậu. Tiệm nằm khu Mỹ trắng ở vùng Jasper GA, có chỗ ở cho thợ ở xa, chỗ làm vui vẻ, thân thiện, thoải mái. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 678-642-8247( cell) or 678-642-8259( cell) or 706-253-2799 ( work).

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách