Cần Nhiều Thợ Nails Biết Làm Tay Chân Nước Bột Nhúng Shelac Full Set In Ok

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
dgd

Cần Nhiều Thợ Nails Biết Làm Tay Chân Nước Bột Nhúng Shelac Full Set In Ok

Gửi bài: # 47Gửi bài dgd
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:36 am

Tiệm Nail ở 802 n.1st Madill, Oklahoma, cần nhiều thợ nails biết làm Tay chân nước, bột nhúng, shelac, full set . Lương tùy theo kinh nghiệm, từ $ 700- $1000/ tuần, tuần làm 6 ngày, ngày làm 9 tiếng từ 10AM đến 7 PM. có chổ ở cho thợ ở xa , tiền tips bằng tiền mặt. Tiệm cách Dalat 1h 40 phút lái xe, cách Madill 1h 45 phút lái xe. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 469-258-4160

802n.1st Madill, OK 73446

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách